Obsah

Školní družina

Vychovatelky: Ludmila Kuberová, Alena Kratochvílová a Mgr. Radka Kubínová,

tel.: 770 141 555

Provoz školní družiny je od 6:10 do 16:15 hodin. Výjimečně mohou přijít děti do ranní družiny v 6:00 hodin. Docházka zapsaných žáků je povinná, případná nepřítomnost musí být rodiči řádně omluvena. 

Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemné přihlášky. Tiskopisy jsou k dispozici u vychovatelek ŠD.

Úplata za ŠD se hradí v měsíčních splátkách vždy nejpozději do 18. dne v měsíci. Výše úplaty je stanovena na150,- Kč za měsíc. Úplata může být snížena nebo prominuta, bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy – informace na ředitelství školy.

Kapacita ŠD je omezena na maximální počet 72 žáků, kritéria pro zařazení dítěte do ŠD stanovuje vedení školy.

Kroužky školní družiny: výtvarný, sportovní, půlhodinky s anglickým jazykem.