Obsah

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Ladislava Trepáčová, tel.: 381 252 898, mobil: 778 764 789

Kuchařky: Zuzana Kukačová, Jindřiška Navrátilová, Iveta Macounová

JídelnaVývařovna je uzpůsobena pro přípravu obědů pro děti mateřské školy a žáky základní školy, zaměstnance všech součástí školního zařízení. Svačiny jsou připravovány pouze pro děti MŠ. Odhlašování obědů i svačin se provádí vždy jeden den předem do 12:00 hodin. Neodhlášený oběd si lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti. Každý pátek je na našich webových stránkách vyvěšen jídelníček na následující týden.

Pro žáky ZŠ je zajištěn pitný režim formou čaje, který je do budov školy rozvážen ze školní jídelny. V ZŠ je realizován projekt „Školní mléko“, žáci mohou pětkrát týdně odebírat dotované mléčné výrobky a v rámci projektu „Ovoce do škol“ dostávají všichni žáci pravidelně různé druhy ovoce, zeleniny, ovocné nápoje, …

Cena oběda se řídí věkovou kategorií dítěte, žáka.

Děti v MŠ

3 – 6 let: přesnídávka 8,-Kč oběd 18,- Kč svačina 8,- Kč
7 let: přesnídávka 8,- Kč oběd 23,- Kč svačina 8,- Kč

Děti v ZŠ

7 – 10 let: oběd 23,- Kč
11 – 14 let: oběd 26,- Kč