Obsah

 

     Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ od 1.9.2022

 

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Tábor-Měšice, Míkova 416, 391 56 Tábor-Měšice.

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

 

Uchazeč

Výsledek řízení

06

přijat/a

 

15

přijat/a

07

přijat/a

 

16

přijat/a

08

přijat/a

 

17

přijat/a

09

přijat/a

 

24

přijat/a

12

přijat/a

 

26

přijat/a

13

přijat/a

 

27

přijat/a

 

 

Vyvěšeno dne: 17.5.2022                                                                       Mgr. Hana Saláková

                                                                                                                       ředitelka školy

Sejmuto dne: 31.5.2022

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prázdninový provoz MŠ Tábor-Měšice, Míkova 416

od 1.7.2022 do 15.7.2022

 

Letošní prázdninový provoz proběhne dle naplánovaného harmonogramu ve spolupráci se zřizovatelem školy městem Tábor.

Naše mateřská škola jako právní subjekt bude o prázdninách otevřena od pátku 1.7.2022 do pátku 15.7.2022. Zajišťujeme provoz pro své pracoviště a dále pro přihlášené děti z ostatních táborských mateřských škol v době, kdy je jejich kmenová mateřská škola uzavřena.

Od 18.7. do 26.8.2022 bude provoz pracoviště uzavřen.

Od 29.8. a 31.8.2022 bude MŠ otevřena v režimu prázdninového provozu.

Přihlášky na prázdninový provoz v jiné mateřské škole podávejte přímo na jednotlivých pracovištích MŠ do 10.6.2022 spolu s kopií Evidenčního listu dítěte MŠ, který vám vydá vaše kmenová MŠ.  

Nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1.9.2022.

 

Výše školného za období 1.7. – 15.7. 2022 činí: 142,- Kč

Výše školného za měsíc srpen: 0,- Kč

 

Bližší informace na tel. čísle: 778 764 790

 

 

 

 

 

      

 

Zprávy

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání v MŠ od 1.9.2022. celý text

ostatní | 17. 5. 2022 | Autor:

Zápis do MŠ - Prázdninový provoz

Provoz MŠ v době letních prázdnin od 1.7. do 31.8. 2022 celý text

ostatní | 9. 5. 2022 | Autor: