Obsah

Informace pro rodiče dětí, které od září nastupují do ZŠ:

Ve čtvrtek 18. 6. v 17.00 hod. se budou děti fotografovat. Cena ročenky (alba s několika skupinovými a individuálními fotografiemi) je 280,- Kč. Platit budete až po dodání, pravděpodobně v září 2020. 

Poté bude následovat „Kouzelný večer na rozloučenou,“ spojený s pasováním na školáky. Dejte dětem na převléknutí sportovní oděv a obuv. Nic jiného nepotřebují. Stravu a občerstvení zajistíme.

Prosíme o příspěvek 30,- Kč.

Děti si následně vyzvednete ve 22.00hod.

Už se na vás všechny moc těšíme!!! :-)

 

Informace pro všechny rodiče:

Kdo z rodičů nutně potřebuje přihlásit děti na prázdninový provoz do naší MŠ ( 10.-31.8 ), učiňte tak telefonicky nejpozději do 12.6.!

Do 30.6. si přijďte do MŠ vyzvednout všechny osobní věci dětí, není možné je tam nechávat přes prázdniny! Ti z rodičů, kteří ještě neobdrželi vyúčtování zálohy za divadla (300,- Kč), přijďte si hotovost vyzvednout do MŠ rovněž do 30.6.

Vratka za plavání vám bude v nejbližších dnech vrácena na ověřený účet.

Těšíme se na společně prožitý příští školní rok a věříme, že proběhne bez podobně nepříznivých okolností, které nastaly letos a které mrzí jistě nás všechny. Přejeme vám všem hodně zdraví a pozdrav na dálku všem dětem posílají všichni ze školky :-)

 

Byla jedna školka

a ta smutná byla:

„Dlouho jsem ty svoje děti vůbec neviděla...“

„Neboj se ty školko, my se dobře máme,

společně s rodiči si čas užíváme.

V září, milá školko,

všichni zase přijdem,

s kamarády spolu, hrát si zase budem.“

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Provoz Mateřské školy Tábor-Měšice, Míkova 416 

do konce školního roku 2019/2020

Usnesením Rady města Tábor, na základě metodiky vydané MŠMT ČR pro mateřské školy ze dne 30. 4. 2020 a v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR obnovujeme od 25. 5. 2020 provoz MŠ za následujících opatření:

 1. Provozní doba od 6.00 do 16.15 hodin.
 2. Školní stravování bude zajištěno v běžném režimu.
 3. Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto čestného prohlášení nebude docházka dítěte do mateřské školy možná. (Formulář čestného prohlášení naleznete v příloze nebo bude k vyzvednutí po předešlé telefonické domluvě v základní škole, případně od 25. 05. 2020 u informační nástěnky ve vstupní hale mateřské školy.)
 4. Před vstupem do školy bude dětem změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
 5. Bezprostředně po vstupu si děti a jejich doprovod dezinfikují ruce.
 6. Zákonný zástupce, či jiný doprovod dítěte vstupuje a pohybuje se v prostorách MŠ pouze s nasazenou rouškou. Děti si roušku uloží do sáčku. Druhou roušku mají děti uloženou v samostatném sáčku. Při pobytu ve škole děti roušku používat nemusí.
 7. V šatně MŠ se pohybují maximálně dvě děti s jedním doprovodem. Po přezutí a převléknutí si každé dítě důkladně umyje a vydezinfikuje ruce.
 8. Do mateřské školy nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekce dýchacích cest, symptomy příznaků koronaviru – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest.
 9. Děti s příznaky kašle, rýmy a dalšími uvedenými příznaky nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel, alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 10. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků onemocnění COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bezprostředně bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 11. Děti budou vedeny ke zvýšeným hygienickým a epidemiologickým opatřením v souladu s dokumentem pro provoz MŠ vydaného MŠMT ČR.
 12. Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží v mateřské škole čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 13. Vzhledem k mimořádným opatřením apelujeme na všechny zákonné zástupce, aby zvážili nutnost docházky dítěte do mateřské školy.

Provoz mateřských škol bude v omezeném režimu pro zajištění  maximální ochrany zdraví dětí i zaměstnanců, doporučujeme docházku dětí do mateřské školy pouze v případě zaměstnaných zákonných zástupců.

V případě zájmu o nástup do mateřské školy tuto skutečnost oznamte na mobilní telefon vedoucí učitelky MŠ: 778 764 790 nejpozději 18. 5. 2020 do 13.00 hodin.

 

V Táboře dne 12. 05. 2020                                                 Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy

Čestné prohlášení.pdf (248.23 kB)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prázdninový provoz v Mateřské škole Tábor-Měšice, Míkova 416

 • 10. 8. – 21. 8. (platba 96,- Kč)
 • od 24. 8. (platba 86,- Kč)

Vyplněnou přihlášku a kopii evidenčního listu (týká se dětí, které nenavštěvují MŠ Tábor-Měšice, Míkova 416) vhazujte do poštovní schránky v MŠ Míkova 416, Tábor-Měšice v termínu od 18. 5. – 12. 6. 2020.
Bližší informace na tel. č. 778 764 790.

Žádost o přijetí do MŠ 2020-2021-prázdninový provoz.docx (17.14 kB)

Žádost o přijetí do MŠ 2020-2021-prázdninový provoz.pdf (86.71 kB)

 

 

V Táboře 17.3.2020                                                              Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy

 

Zprávy

Informace pro rodiče dětí z MŠ

Informace pro rodiče dětí, které odcházejí 1.9.2020 do ZŠ.
Informace pro rodiče všech dětí MŠ! celý text

ostatní | 27. 5. 2020 | Autor:

Schůzka rodičů nově přijatých dětí 4.6.2020

Schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ se uskuteční ve čtvrtek 4. 6. 2020 v 15.00 hodin v budově mateřské školy.
Přineste s sebou rodný list a očkovací průkaz dítěte a Váš průkaz totožnosti.
Účast na schůzce je nutná z důvodu vyřízení formalit před nástupem dítěte do MŠ.

Pokud se rodiče přijatého dítěte rozhodnou, že dítě do naší mateřské školy nenastoupí, oznamte to neodkladně po zveřejnění výsledků zápisu v mateřské škole.
Děkujeme
celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor:

Výsledky zápisu do MŠ

Seznam dětí přijatých do MŠ od 1.9.2020 celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor:

Obnovení provozu mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

Usnesením Rady města Tábor, na základě metodiky vydané MŠMT ČR pro mateřské školy ze dne 30. 4. 2020 a v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR obnovujeme od 25. 5. 2020 provoz MŠ za níže uvedených podmínek. celý text

ostatní | 12. 5. 2020 | Autor:

Zápis do MŠ Míkova 416 - prázdninový provoz

Prázdninový provoz v MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64 od 10.8. do 21.8. 2020 celý text

ostatní | 2. 5. 2020 | Autor:

Pozdrav z MŠ

Protože nemůžeme být v tyto dny spolu, posíláme všem našim dětem alespoň krátký pozdrav ze školky... celý text

ostatní | 4. 4. 2020 | Autor: