Obsah

Organizace školního roku 2019/2020

Prázdniny

 

  • začátek školního roku                          2.9.2019
  • podzimní prázdniny                            29.10.  a  30.10. 2019
  • vánoční prázdniny                               23.12.2019 – 3.1.2020, vyučování začne 6.1.2020
  • pololetní prázdniny                              31. 1.2020
  • jarní prázdniny                                        3.2. – 9.2.2020
  • velikonoční prázdniny                            9.4. 2020
  • hlavní prázdniny                                      1.7.2020 – 31.8.2020

Pedagogické rady

úvodní pedagogická rada                                     30.8.2019

1. čtvrtletní pedagogická rada                             19.11.2019

2. čtvrtletní pedagogická rada                             21.1.2020

3. čtvrtletní pedagogická rada                             21.4.2020

4. čtvrtletní pedagogická rada                             23.6.2020

Schůzky rodičů

1. třídní schůzka                                                  17.9.2019

2. třídní schůzka                                                  19.11.2019

3. třídní schůzka                                                  21.4.2020

Pravidelné konzultace pro rodiče

  • 1. konzultace leden 2020 dle domluvy
  • 2. konzultace červen 2020 dle domluvy
  • Zákonní zástupci si mohou telefonicky domluvit individuální konzultaci. 

 

Vedení školy si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů.