Obsah

Školní vzdělávací program

Obsah Staženo: 138x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 121x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 126x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 147x | 03.03.2018

4. Učební plán Staženo: 223x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 111x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 123x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 112x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 97x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 121x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 95x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 93x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 108x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 96x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 106x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 140x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 103x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 138x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 137x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 198x | 03.03.2018

Stránka

  • 1