Obsah

Školní vzdělávací program

Obsah Staženo: 64x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 79x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 69x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 94x | 03.03.2018

4. Učební plán Staženo: 111x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 60x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 61x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 58x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 53x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 57x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 52x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 54x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 62x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 53x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 58x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 93x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 63x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 90x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 84x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 133x | 03.03.2018

Stránka

  • 1