Obsah

Školní vzdělávací program

Obsah Staženo: 251x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 201x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 201x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 234x | 03.03.2018

4. Učební plán Staženo: 395x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 187x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 215x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 198x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 174x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 218x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 166x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 182x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 181x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 179x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 223x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 222x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 189x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 212x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 215x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 365x | 03.03.2018

Stránka

  • 1