Obsah

Školní vzdělávací program

Obsah Staženo: 238x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 185x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 188x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 220x | 03.03.2018

4. Učební plán Staženo: 374x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 169x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 202x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 182x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 161x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 204x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 151x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 170x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 169x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 159x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 193x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 209x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 170x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 202x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 202x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 352x | 03.03.2018

Stránka

  • 1