Obsah

Školní vzdělávací program

Obsah Staženo: 18x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 16x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 19x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 20x | 03.03.2018

4. Učební plán Staženo: 17x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 19x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 19x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 17x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 16x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 17x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 17x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 17x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 16x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 16x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 19x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 22x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 17x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 18x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 20x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 20x | 03.03.2018

Stránka

  • 1