Obsah

Školní vzdělávací program

Obsah Staženo: 81x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 95x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 100x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 116x | 03.03.2018

4. Učební plán Staženo: 161x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 77x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 76x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 79x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 66x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 75x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 68x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 67x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 78x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 67x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 73x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 112x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 80x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 108x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 99x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 156x | 03.03.2018

Stránka

  • 1