Obsah

Školní vzdělávací program

Učební plán Staženo: 160x | 06.09.2020

Obsah Staženo: 358x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 301x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 361x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 357x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 278x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 304x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 290x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 262x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 305x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 248x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 265x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 255x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 256x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 325x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 327x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 268x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 322x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 298x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 633x | 03.03.2018

Stránka

  • 1