Obsah

Školní vzdělávací program

Učební plán Staženo: 75x | 06.09.2020

Obsah Staženo: 318x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 261x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 265x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 302x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 246x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 269x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 261x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 233x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 275x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 218x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 233x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 229x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 228x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 289x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 286x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 239x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 278x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 265x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 508x | 03.03.2018

Stránka

  • 1