Obsah

Školní vzdělávací program

Učební plán Staženo: 34x | 06.09.2020

Obsah Staženo: 284x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 230x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 229x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 262x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 214x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 240x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 230x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 199x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 246x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 189x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 206x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 203x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 201x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 251x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 253x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 211x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 241x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 240x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 410x | 03.03.2018

Stránka

  • 1