Obsah

Školní vzdělávací program

Identifikační údaje Staženo: 4x | 16.01.2023

Charakteristika školy Staženo: 5x | 16.01.2023

Charakteristika ŠVP Staženo: 3x | 16.01.2023

Učební plán Staženo: 5x | 16.01.2023

Český jazyk - charakteristika Staženo: 5x | 16.01.2023

Český jazyk Staženo: 4x | 16.01.2023

Anglický jazyk Staženo: 5x | 16.01.2023

Matematika Staženo: 4x | 16.01.2023

Prvouka Staženo: 7x | 16.01.2023

Informatika - charakteristika Staženo: 5x | 16.01.2023

Informatika Staženo: 4x | 16.01.2023

Hudební výchova Staženo: 5x | 16.01.2023

Výtvarná výchova Staženo: 5x | 16.01.2023

Tělesná výchova Staženo: 4x | 16.01.2023

Pracovní vyučování Staženo: 10x | 16.01.2023

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Staženo: 4x | 16.01.2023

Autoevaluace školy Staženo: 4x | 16.01.2023

ŠVP školní družiny Staženo: 4x | 16.01.2023

Stránka

  • 1