Obsah

Školní vzdělávací program

Učební plán Staženo: 103x | 06.09.2020

Obsah Staženo: 329x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 274x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 277x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 319x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 256x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 277x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 271x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 240x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 284x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 225x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 243x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 236x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 235x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 299x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 297x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 246x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 287x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 273x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 551x | 03.03.2018

Stránka

  • 1