Obsah

Školní vzdělávací program

Obsah Staženo: 55x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 68x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 54x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 84x | 03.03.2018

4. Učební plán Staženo: 90x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 52x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 51x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 48x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 46x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 50x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 45x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 47x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 51x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 45x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 48x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 81x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 56x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 81x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 74x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 112x | 03.03.2018

Stránka

  • 1