Obsah

Školní vzdělávací program

Učební plán Staženo: 223x | 06.09.2020

Obsah Staženo: 381x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 348x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 412x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 410x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 299x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 348x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 335x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 302x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 347x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 288x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 289x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 295x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 280x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 345x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 349x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 292x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 369x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 324x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 700x | 03.03.2018

Stránka

  • 1