Obsah

Školní vzdělávací program

Obsah Staženo: 212x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 163x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 164x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 196x | 03.03.2018

4. Učební plán Staženo: 339x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 148x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 179x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 157x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 139x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 178x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 133x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 146x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 144x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 137x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 156x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 186x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 146x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 174x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 179x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 301x | 03.03.2018

Stránka

  • 1