Obsah

Školní vzdělávací program

Obsah Staženo: 110x | 03.03.2018

1. Identifikační údaje Staženo: 109x | 03.03.2018

2. Charakteristika školy Staženo: 114x | 03.03.2018

3. Charakteristika ŠVP Staženo: 131x | 03.03.2018

4. Učební plán Staženo: 193x | 03.03.2018

– Český jazyk Staženo: 94x | 03.03.2018

– Anglický jazyk Staženo: 103x | 03.03.2018

– Matematika Staženo: 99x | 03.03.2018

– Prvouka Staženo: 82x | 03.03.2018

– Informatika Staženo: 99x | 03.03.2018

– Hudební výchova Staženo: 82x | 03.03.2018

– Výtvarná výchova Staženo: 81x | 03.03.2018

– Tělesná výchova Staženo: 93x | 03.03.2018

– Pracovní vyučování Staženo: 82x | 03.03.2018

6. Projekty školy v rámci průřezových témat Staženo: 92x | 03.03.2018

7. Začlenění průřezových témat Staženo: 128x | 03.03.2018

8. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Staženo: 92x | 03.03.2018

9. Školní družina Staženo: 125x | 03.03.2018

10. Závěr Staženo: 120x | 03.03.2018

Dodatek ŠVP k ZV č.1 Staženo: 178x | 03.03.2018

Stránka

  • 1