Menu
ZŠ a MŠ Tábor-Měšice
ZŠ a MŠTábor-Měšice

Aktuality

Zápis do první třídy základní školy

Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce ve školní roce 2023/2024

Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Základní kritéria pro přijetí žáka:

  1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
  2. Trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

Děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků. Pokud počet žádostí o přijetí překročí 38, bude o přijetí z nespádové oblasti rozhodovat los.

Pokud budete mít dotazy, volejte 774 741 187.

Projekty a partneři