naše logo

úvodní stránka

úvodní slovo


Vítáme Vás na internetových stránkách naší školy.

aktuality

Týden zdraví ve 4. třídě - zdravá výživa
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Družinové odpoledne
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dramatický kroužek
V letošním školním roce jsme s dětmi z dramatického kroužku nacvičili pohádku „ Jeníček a Mařenka“. 
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Myslivecká beseda v 1. třídě
Poslední červnové dny zpestřily prvňáčkům dvě členky ženského mysliveckého sdružení „Diana“.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

ATLETICKÝ PŘEBOR TÁBORSKA - 1. STUPEŇ
Ve středu 15.6. se vybrané děti z naší školy zúčastnily lehkoatletických závodů na Stadionu Míru v Táboře.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva v pravěku
V rámci školního výletu navštívili žáci 1. , 2. a 3. ročníku přírodovědné muzeum Semenec u Týna nad Vltavou.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Den dětí s armádou
Naše škola využila nabídky vojenského útvaru v Klokotech a zúčastnila se 1. června „Dne otevřených dveří.“
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prvňáci jsou čtenáři
U příležitosti přečtení první učebnice českého jazyka se konala 31.5. 2016 besídka pro rodiče prvňáčků „Den Slabikáře.“
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

KAMÍNKY ŽIVOTA – KAMÍNKY POZNÁNÍ
Tak zní název soutěže s environmentálním zaměřením, který každoročně pořádá SZeŠ v Táboře.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Čarodějnický den ve 3. třídě
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Helpíkův pohár
Dne 3. května se čtyři žákyně páté třídy zúčastnily zdravotnické soutěže Helpíkův pohár, která se konala v Praze. Během soutěže si dívky vyzkoušely nejen ošetřit různé druhy poranění, ale musely také prokázat, že dokáží zachovat chladnou hlavu a mít situaci pod kontrolou, zraněného uklidnit a samozřejmě správně přivolat pomoc.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Opékání buřtíků a pálení čarodějnic
28.4. jsme se nachystali ve školní družině na opékání buřtíků a pálení čarodějnic.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

První pomoc s Helpíkem
26.dubna měli žáci 5.třídy možnost vyzkoušet si zásady první pomoci s paní školitelkou z organizace Helpík.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Branný závod „Mladý strážník“
Letošní ročník branného závodu potvrdil výbornou připravenost našich žáků z předchozích let.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Den Země
22.duben bývá každoročně na naší škole spojen s oslavou Dne Země.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Než půjdu do školy
Projekt pro budoucí prvňáčky umožňuje dětem i jejich rodičům seznámit se blíže s prostředím školy, poznat svou budoucí paní učitelku a v neposlední řadě prověřit připravenost dětí do 1. třídy.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Noc s Andersenem
Již podruhé se naše škola zapojila do celosvětové literární akce ,, Noc s Andersenem“ .
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Beseda o kyberšikaně
Dne 14.3. 2016 se žáci 5. třídy zúčastnili besedy o kyberšikaně.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bruslení
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vaření ve druhé třídě
Ve středu 30. března vyráběli druháci vajíčkovou pomazánku.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

22. březen – Mezinárodní den vody
Pro někoho možná nová informace, ale pro zájemce o přírodu příležitost, jak se něco zajímavého dozvědět, něco nového objevit a vyzkoumat.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Malé ohlédnutí za plaveckým výcvikem
Začátkem března jsme se zúčastnili poslední lekce plaveckého výcviku, který probíhal od začátku prosince každý týden.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jihočeský Zvonek
Dne 16.3. se naše dvě žákyně Alenka Žáčková a Helenka Novotná zúčastnily pěvecké soutěže Jihočeský Zvonek v divadle Oskara Nedbala v Táboře.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Velikonoční vyrábění ve 3. třídě
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hudební pořad
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Netradiční přírodovědná dílna
Z cyklu přírodovědných dílen se tak trochu vymykala ta únorová.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Veselé zoubky
Hned první den po jarních prázdninách se v 1. třídě uskutečnil preventivní program drogerie dm „Veselé zoubky“.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Maškarní karneval
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zápis dětí do 1.třídy
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Společné předvánoční zpívání koled
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Poslední školní den před Vánocemi ve 3. třídě 2015/2016
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bleší trh
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Čerti ve škole
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Těšíme se na Vánoce…
Krátce po první adventní neděli jsme zahájili adventní čas i u nás ve druhé třídě.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. přírodovědná dílna
V pondělí 30. listopadu se konala pro všechny malé objevitele ze třetích až pátých tříd již druhá přírodovědná dílna. 
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Martin na bílém koni nepřijel
Ani nezvykle teplé a slunečné počasí neodradilo žáky první třídy, aby se vydali na svatomartinskou návštěvu za svými mladšími kamarády do mateřské školy.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Krátké ohlédnutí za uplynulým měsícem
V říjnu si děti poprvé v tomto školním roce vyzkoušely práci ve skupinách. 
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tradiční lampionový průvod k svátku 28. října
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Veselé čtení
V úterý 3.11.2015 si děti ze 3. třídy přinesly svoji nejoblíbenější knížku a seznámily s ní své kamarády přečtením úryvku.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Den naruby
V rámci projektu Týden zdraví si prožili žáci 5. třídy výuku naruby.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Večerní běh Táborem
Tato každoroční akce si získává stále více příznivců mezi našimi žáky.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podzimní dílnička
Ve čtvrtek 22.10. 2015 se 3. třída změnila v dílničku podzimního tvoření.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Přírodovědná dílna na ZŠ a MŠ Tábor – Měšice
Úterní odpoledne 20. října se sešla skupina žáků, zájemců o zkoumání, bádání a objevování zajímavostí ze světa přírody.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Opékání buřtů
V úterý odpoledne jsme se vydali se školní družinou do nedalekého lomu na sv. Anně opékat buřty.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Poznej a chraň
Již tradičně proběhla první říjnovou sobotu na Harrachovce přírodovědná soutěž „ Poznej a chraň“, pořádaná 5. základní organizací ČSOP.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Do přírody
Dne 30. září se žáci 2. třídy zúčastnili výukového programu s názvem Do přírody, který si pro ně připravila místní organizace Ochrana fauny České republiky.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Beseda se spisovatelkou Veronikou Válkovou
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

1.září vítáme nové prvňáčky ve škole
                                                                                     pokračování...

to jsme my

Zdravá škola

Zdravá škola

naše kroužky

naše práce

jídelníček

zpravodaj

Zdravá škola

počasí

BlueBoard.cz

Tvořivá škola

Tvořivá škola

kde nás najdete

dnes má svátek

důležité odkazy

Tábor

Ministerstvo školství

jste návštěvník číslo

 

EU peníze školám

Projekt Zpíváme
pro radost

úřední e-deska

Projekt Asistent pedagoga pro ZŠ a MŠ Tábor-Měšice

úřední e-deska

úřední e-deska

nové fotografie

Malování
na chodníku

Zdravotnická soutěž

Návštěva na statku

Plavání

Návštěva výstavy zvířat

Opékání buřtů
se školní družinou

Bleší trh

Hodina duchů - 2.třída

Výstava drobného zvířectva

Bruslení

Návštěva zvířátek

Čertí škola

Bramboriáda

Výstava zvířátek

Beseda o houbách

Školní výlet - Hluboká nad Vltavou

Divadelní představení

Den Slabikáře

Oslava Dne dětí

Zumba