Obsah

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tábor Měšice, Míkova 64 vyhlašuje na dny 25.10. a 26.10. 2021 

ředitelské volno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 24, odst. 2.

 • V provozu bude školní družina pro přihlášené žáky od 6.10 hod. do 16.15 hod.
 • Přihlášky žáci obdrží ve čtvrtek 21.10., v případě zájmu ji vyplněnou vrátí v pátek 22.10. 2021.
 • Školní jídelna v těchto dnech nebude pro žáky základní školy připravovat obědy. Přihlášení žáci do ŠD si musí přinést vlastní svačinu na celou délku pobytu.
 • Všichni žáci školy budou mít na období 25.10. až 29.10. obědy odhlášené. 
 • Na dny 27.10. a 29.10. připadají podzimní prázdniny, 28.10. je státní svátek.

 

Provoz Mateřské školy ve dnech 25.10. - 27.10. a 29.10. 2021 nebude přerušen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Provoz základní školy od 1.9.2021

 

1.ročník

- slavnostní zahájení v 8.00 hod.ve třídě (budova ZŠ Míkova 64, 1. patro),

- předání informací k organizaci výuky, provozu ŠD, jídelny atd.

- vzhledem k současné epidemiologické situaci prosíme počet doprovázejících osob omezit na dva,

- ukončení 8.45 – 9.00 hodin,

- dospělé osoby po celou dobu budou mít nasazenu ochrana úst a nosu.

 

2.- 5.ročník

- zahájení v 8.00 hod. s třídními učitelkami ve svých třídách,

- předání informací k výuce od 2.9. do 3.9. 2021, rozvrhů platných pro nový školní rok atd. 

- ukončení v 8.45 hod.

 

 • Vzhledem k současné epidemiologické situaci není umožněn vstup zákonných zástupců do budovy školy, výjimku lze učinit pouze v nejnutnějších případech.
 • Dále platí zákaz vstupu a pobyt osob (dětí i dospělých) vykazujících znaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, dýchací obtíže, …). Žáci, u kterých se mohou projevovat příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického či alergického onemocnění, doloží lékařské potvrzení třídní učitelce. 
 • Povinná ochrana úst a nosu - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZ ČR (alespoň chirurgická rouška nebo respirátor) - pro všechny osoby, které se pohybují ve společných prostorech.
 • Ve vstupech do všech budov je umístěn stojan s dezinfekcí, která je dále k dispozici ve třídách, na WC, před vstupem do tělocvičny a jídelny, na chodbách.
 • Bez ochrany úst a nosu – žáci sedící v lavici nebo jinak usazení.
 • Povinné neinvazivní antigenní testování žáků - 1.9. (žáci 2. až 5. třídy), 2.9. (žáci 1. třídy v doprovodu jednoho zákonného zástupce), 6.9. a 9.9. 2021 (žáci 1. až 5. třídy). Škola zajišťuje testování prostřednictvím Singclean (Colloid Gold Method) nebo Genrui BioTech test – šetrný výtěr z přední části nosu.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží:
 • plné očkování (musí být 14 dnů po plně dokončeném očkování), 
 • prodělání onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního testu),
 • negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů).
 • Žáci, kteří se odmítnou testovat a ani nedoloží žádný doklad, nosí roušku nebo respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole. 
 • Žáci, kteří se odmítnou testovat a nosit roušku, se nemohou osobně účastnit výuky. Jejich absenci jsou rodiče/zákonní zástupci povinni omluvit v souladu se školním řádem. Škola nezajišťuje distanční výuku.
 • Školní družina - běžný provoz (6.10 – 16.15 hodin).
 • Školní jídelna - 1.9. mají všichni žáci školy oběd odhlášen. Obědy se přihlašují a odhlašují obvyklým způsobem na t.č.: 381 252 898, 778 764 789.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizace výuky od 2.9. 2021

1.ročník

2.9. – 3.9. výuka zkrácena, od 8.00 hod. do 10.45. hod.

2. – 5. ročník

od 2.9. výuka probíhá dle platných rozvrhů, vstup do budov školy v běžném režimu.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Užitečné odkazy nejen pro rodiče/zákonné zástupce

 

Aktuální informace o COVID-19 – Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky (mzcr.cz)

Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf (mzcr.cz)

Testování ve školství | edu.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Provoz mateřské školy od 1.9.2021

 

Mateřská škola

 • Prezenčně se vzdělávají všechny děti bez povinného antigenního testování.
 • Školní jídelna je pro všechny děti v provozu.
 • Ochrana úst a nosu u dětí není povinná.
 • Dále platí zákaz vstupu a pobyt osob (dětí i dospělých) vykazujících znaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, dýchací obtíže, …). Děti, u kterých se mohou projevovat příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického či alergického onemocnění, doloží lékařské potvrzení vedoucí učitelce MŠ. 
 • Povinná ochrana úst a nosu - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZ ČR (alespoň chirurgická rouška nebo respirátor) - pro všechny osoby, které doprovázejí děti a pohybují se ve společných prostorech.
 • Ve vstupní hale je umístěn stojan s dezinfekcí, která je dále k dispozici ve třídách, na WC atd.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zprávy

Ředitelské volno

Ředitelka ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64 pro dny 25.10. a 26.10. 2021 vyhlašuje ředitelské volno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 24, odst. 2.
celý text

ostatní | 20. 10. 2021 | Autor:

Provoz základní školy od 1.9.2021

Provoz základní školy bude od 1.9.2021 probíhat podle následujících pokynů. celý text

ostatní | 25. 8. 2021 | Autor: