Obsah

 

Základní škola a Mateřská škola Tábor – Měšice, Míkova 64

reditelka@zsmesice.cz                             tel.č.: 381 253 340    

                         

zve děti a jejich rodiče /zákonné zástupce/

na

Z Á P I S  do 1. třídy základní školy,

 

který proběhne

13.4.2023 od 14:00 hod. do 17:00 hod.

v budově základní školy, Míkova 64

/• rodný list dítěte • platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu) • rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky /

 

Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce ve školní roce 2023/2024

Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Základní kritéria pro přijetí žáka:

1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

2. Trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

Děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků. Pokud počet žádostí o přijetí překročí 38, bude o přijetí z nespádové oblasti rozhodovat los.

Pokud budete mít dotazy, volejte 774 741 187.

 

Zprávy

Zápis dětí do první třídy základní školy

Dne 13.4.2023 od 14.000 do 17.00 hod. proběhne zápis do 1. třídy základní školy. celý text

ostatní | 6. 2. 2023 | Autor:
Masopust v Měšicích

Pozvánka na masopust v Měšicích

Jménem OV a skupiny Špejchar Měšice Vás srdečně zveme na masopust, který se bude konat 18.2. 2023 v Měšicích. celý text

ostatní | 24. 1. 2023 | Autor: