Obsah

Změna cen stravného od 1.11.2022

 

Dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vydaná v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě zmocnění v zákoně č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dochází k určitým změnám v oblasti rozpětí finančních limitů pro stanovení výše úplaty za školní stravování. Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle následujících skupin:

 

  1. skupinu tvoří strávníci3-6 let

 

  1. skupinu tvoří strávníci7-10 let

 

  1. skupinu tvoří strávníci11-14 let

 

Na základě této vyhlášky dochází od 1.9. 2021 k úpravě finančních limitů na nákup potravin. Od 1. 11. 2022 se ceny obědů upravují takto:

 

Mateřská škola -   strávníci 3 - 6 let  

        

přesnídávka         11,00   Kč          

oběd                     24,00   Kč                                     

svačina                 11,00   Kč                                     

----------------------------------                                       

celkem                 46,00   Kč

 

Mateřská škola - strávníci 7  let    

        

přesnídávka          11,00   Kč           

oběd                      33,00   Kč

svačina                  11,00   Kč

-----------------------------------

celkem                  55,00   Kč

 

Základní škola   - strávníci 7 - 10 let          

oběd                      33,00   Kč

                                                           

                             strávníci 11 - 14 let        

oběd                     37,00   Kč

                                                                              Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy

 

Zprávy

Změna cen stravného od 1.11.2022

S platností od 1.11.2022 dojde ke změně v cenách stravného. celý text

ostatní | 20. 9. 2022 | Autor: