Obsah

 

Provoz základní školy od 17.5.2021

 

Vzdělávání žáků bude probíhat prezenčně bez týdenních rotací.
 

Pro žáky je povinná ochrana úst a nosu - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd (alespoň chirurgická rouška).
Povinné antigenní neinvazivní testování žáků bude probíhat 1x týdně (pondělí).


Školní družina je v provozu pro všechny přihlášené žáky.

Školní jídelna: všichni žáci mají obědy přihlášené a odebírají je ve školní jídelně (oběd se odhlašuje obvyklým způsobem).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Testování žáků ZŠ 

  • Testy zajišťuje škola - Singclean (Colloid Gold Method) – šetrný výtěr z přední části nosu.
  • Do škol přicházejí jen děti a žáci, kteří nemají příznaky infekčního virového onemocnění a ani nejsou jinak nemocní.
  • Testování se neprovádí u dětí a žáků :

a)   kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.

b)   kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu, které nejsou starší 48 hodin, a pokud žáci nemají přízraky onemocnění COVID-19.

  • Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
  • Neúčast na testování bude evidována jako omluvená absence. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit  dítěti a  žákovi  distanční způsob vzdělávání.
  • Pozitivní výsledek testu - zákonný zástupce je povinen informovat dětského lékaře.


Vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování vašich dětí na COVID-19 ve školách.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

COVID - testování - instruktážní video

Tardigrad - YouTube

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Provoz mateřské školy od 10.5.2021

 

Mateřská škola

  • prezenčně se vzdělávají všechny děti bez povinného antigenního testování
  • školní jídelna je pro všechny děti v provozu
  • ochrana úst a nosu u dětí není povinná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zprávy

Provoz ZŠ od 17.5.2021

Informace k provozu základní školy od 17. 5. 2021. celý text

ostatní | 12. 5. 2021 | Autor: