Obsah

Školní poradenské pracoviště Staženo: 9x | 10.01.2023

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 Staženo: 40x | 30.10.2022

Organizace školního roku 2022/2023 Staženo: 54x | 22.08.2022

Návrh rozpočtu - střednědobý výhled Staženo: 54x | 16.05.2022

Rozpočet školy na rok 2022 Staženo: 52x | 16.05.2022

Závěrečná zpráva MPP Staženo: 147x | 10.01.2023

Dodatek ke Školnímu řádu Staženo: 179x | 13.10.2020

Školská rada - volební řád Staženo: 124x | 09.09.2020

Školní řád Staženo: 202x | 17.01.2023

Vyhláška č. 211/2020 Staženo: 210x | 11.05.2020

Vyhláška o školských obvodech spádových MŠ Staženo: 242x | 08.04.2019

GDPR - informace o zpracování osobních údajů Staženo: 430x | 03.09.2020

Vyhláška o školských obvodech spádových ZŠ Staženo: 376x | 08.04.2019

Minimální preventivní program Staženo: 480x | 06.01.2021

Školní program proti šikanování Staženo: 389x | 03.03.2018

Stránka

  • 1

Dokumenty ZŠ

Návrh rozpočtu školy na rok 2023

https://www.taborcz.eu/navrhy-rozpoctu-prispevkovych-organizaci-na-rok-2023/d-87617/p1=66821

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2027 je zveřejněn na webu města Tábor:

https://www.taborcz.eu/navrhy-strednedobych-vyhledu-rozpoctu-2023-2027-prispevkovych-organizaci/d-83458/p1=66821