Menu
ZŠ a MŠ Tábor-Měšice
ZŠ a MŠTábor-Měšice

Třídní schůzky a volby do školské rady 16.4.2024 od 16.00 hod.

 

 

Logopedická prevence

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015
„Nauč mne správně komunikovat- budeme si lépe rozumět“

Naše mateřská škola podala úspěšně v rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“ projekt „Nauč mne správně komunikovat – budeme si lépe rozumět“,který je zaměřen na prevenci logopedických vad, při čemž prevence není brána jako náhrada za logopedickou péči, kterou se zabývá klinický logoped. Prevenci je důležité pojímat nejen po stránce vývoje řeči, ale týká se rozvoje celé osobnosti dítěte.

V rámci projektu budou pořízeny prostředky moderní informační technologie - interaktivní tabule, výukový software, didaktický materiál, nejrůznější hry a CD, které budou děti využívat pro rozvoj řeči. Jejich prostřednictví můžeme např. vést děti k uvědomování si síly, tempa a rytmu řeči, rozvíjet obsahovou stránku řeči, mimiku, gesta, zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky, procvičovat artikulaci jednotlivých hlásek atd. Pro nás je hlavním úkolem v maximální možné míře rozvíjet u dětí obsahovou stránku řeči a spontánní řečový projev. Jednodušeji řečeno, cílem je, aby si děti rozuměly a dokázaly navzájem komunikovat, vyjadřovat své myšlenky a porozumět pokynům jiné osoby. Pokud bude dítě rozvíjeno komplexně, projeví se to pozitivně i po stránce vývoje řeči. Neméně důležité je, aby si rodiče uvědomili, že předškolní věk je doba pro optimální nápravu vad řeči, proto je celý kolektiv MŠ otevřen dotazům rodičů, kteří si nevědí rady a potřebují informaci nebo pomoc s touto problematikou.

Z toho důvodu budou k realizaci projektu přizváni rodiče dětí, budou seznámeni s cíli, metodami a způsoby logopedické prevence, bude jim umožněn kontakt s pracovníky odborných pracovišť – SPC Týn nad Vltavou, PPP Tábor, PorCeTa Tábor, klinickým logopedem formou odborných přednášek a seminářů. Pro rodiče uspořádají pracovnice MŠ ukázkové hodiny zaměřené na logopedickou péči s využitím nových moderních informační technologií – interaktivní tabule, výukového softwaru, seznámení s dalšími logo hrami (např.loutkové divadlo) a pomůckami, s nimiž budou pracovat děti i pedagogové. Na závěr uspořádají děti druhého oddělení pro mladší děti prvního oddělení a žáky první třídy ZŠ loutkové divadelní představení.

Mgr. Hana Saláková, ředitelka ZŠ a MŠ

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Projekty

Hudebně literární klub

(231.17 kB)

Jihočeský kraj

Naše cesta za vzděláním I. (260.26 kB)

OP JAK

Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme I, ze kterého Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice obdržela dotaci ve výši 4 966 Kč, je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj

Projekty a partneři