Menu
ZŠ a MŠ Tábor-Měšice
ZŠ a MŠTábor-Měšice

 

 

 

Naše škola

Stručný profil školy

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice jako právní subjekt slučuje od 1.1. 2003 základní školu, mateřskou školu a školní jídelnu. Je školou s prvním stupněm. Celé zařízení tvoří tři budovy, které se nacházejí v poklidné vilové části Měšic a jsou od sebe vzdáleny zhruba 100 m. Od roku 2006 je naše škola zapojena v síti Zdravých škol a Tvořivých škol, v roce 2012 získala certifikát Škola přátelská dětem s alergiemi a astmatem. V bezprostřední blízkosti základní školy je dětské hřiště a okolí mateřské školy tvoří rozlehlá školní zahrada, která v roce 2008 prošla rozsáhlou modernizací. Na jaře 2012 proběhla v rámci Jihočeských grantových projektů a za přispění města Tábora rekonstrukce školního hřiště a v září 2012 bude otevřeno nové doskočiště, které bylo vybudováno za součinnosti města Tábora a Jihočeského kraje. 

Od února 2010 je v provozu nová tělocvična a výdejna jídla pro žáky ZŠ. Od září 2011 jsou prostory tělocvičny pronajímány různým sportovním klubům. Nově vzniklé prostory by se měly stát kulturním a společenským centrem Měšic.

Naše základní škola má v současné době 5 tříd a 3 oddělení školní družiny. V hlavní budově Míkova 64 jsou 2 třídy, multimediální učebna, ředitelna, sborovna, na odloučeném pracovišti Míkova 43 jsou 3 třídy a školní družina. Žáci 1. až 5. ročníku se vyučují podle ŠVP „Učíme se, žijeme vzájemně a spolu“.

Žákům 1. a 2. třídy nabízíme formou odpoledních půlhodinek výuku anglického jazyka pod vedením kvalifikované pedagožky.

Veškerá výuka probíhá v účelně a moderně zařízených třídách, v rámci modernizace ZŠ a MŠ byly do počítačové učebny nainstalovány nové počítače, barevná laserová tiskárna se skenerem, interaktivní tabule s dataprojektorem. Ve všech třídách, školní knihovně a v družině se nachází počítač s internetovým připojením. V rámci projektu „EU – peníze školám“ byly zakoupeny nové interaktivní tabule, a tak může probíhat interaktivní výuka ve všech pěti třídách, dále byla rozšířena počítačová technika v odborné učebně o dalších 8 notebooků.

V rámci projektu „Nauč mne správně komunikovat“ (Podpora logopedické prevence) byla do 1. třídy MŠ nainstalována interaktivní tabule, která je využívána nejen k zlepšení komunikačních schopností dětí MŠ.

Projekty a doplňkové aktivity

V letošním školním roce se zúčastní plaveckého výcviku žáci 4. a 5. třídy, děti z 1. třídy MŠ. Ve 4. ročníku probíhá dopravní výchova na táborském dopravním hřišti. Vedle těchto aktivit pořádá škola pro žáky řadu doplňkových vzdělávacích akcí, např.: exkurze do Planetária v Českých Budějovicích, Hasičského integrovaného záchranného sboru v Měšicích, Zdravotnické záchranné služby v Měšicích, Školního statku v Měšicích, návštěvy divadelních představení, výstavy drobného zvířectva, historické poznávací vycházky do okolí, školní výlety. 

Náš ŠVP vychází z plnění veškerých klíčových kompetencí předepsaných RVP, důraz je kladen na komunikační dovednosti, osobnostní, mediální, multikulturní a environmentální výchovu. Do výuky jsou vhodným způsobem zařazovány metody a formy práce sdružení „Tvořivá škola“. V rámci plnění ŠVP jsou ve výuce realizovány následující projekty: „Týden zdraví“ (Zdravá výživa, Dětská práva, Slušné chování), „Žijeme v EU“, „Naše město“, „Týden Země“, v rámci mediální výchovy „Co je to reklama“, „Jak se tvoří časopis“ (žáci 5. tř. vydávají školní časopis Měšičáček), celoškolní projekt „Zdravé zuby“, „ Zdravá 5“(internetový projekt prevence obezity), „Hravě žij zdravě“, žáci 5. třídy se účastní celorepublikových testů Kalibro. V rámci projektu „Zdravá škola“, do kterého je naše škola od roku 2006 zapojena, proběhly projekty „Řekni drogám ne“, „Normální je nekouřit“, „Dětství bez úrazů“. Ve spolupráci s organizací Cassiopeia byly realizovány výukové programy „Putování vodní kapky“, „ Cesta jídla“, „Papírování“,... 

Od května 2010 je naše škola připojena na server pro podporu studentů „Proskoly.cz“, kde jsou k dispozici testy dětských schopností, které mohou děti plnit i doma pod dohledem svých rodičů. Testy jsou určeny nejen ke zjišťování úrovně jednotlivých typů inteligence, ale mohou se současně používat i k procvičování. Pro předškoláky a jejich rodiče máme připravený projekt „Než půjdu do školy“, kde se děti seznámí formou her a netradiční výuky, jak to bude vypadat, až nastoupí do první třídy. Rodiče získají cenné informace, co je třeba zvládnout, než jejich děti usednou do školních lavic.

Škola pravidelně spolupracuje s Osadním výborem v Měšicích. Tradičně mezi společné akce patří lampionový průvod u příležitosti založení ČR, rozsvícení vánočního stromu v Měšicích, turisticko cyklistický výlet rodičů a dětí, Den dětí.

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Projekty

Hudebně literární klub

(231.17 kB)

Jihočeský kraj

Naše cesta za vzděláním I. (260.26 kB)

OP JAK

Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme I, ze kterého Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice obdržela dotaci ve výši 4 966 Kč, je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj

Projekty a partneři