Menu
ZŠ a MŠ Tábor-Měšice
ZŠ a MŠTábor-Měšice

Projekty

Projekty ZŠ

 • Projekt „Tvořivá škola“ – pokračování v projektu
 • Projekt „Zdravá škola“ – pokračování v projektu
 • Projekt „Zdravé zuby“ (1. až 5.tř.)
 • Projekt „Naše město“
 • Projekt „Než půjdu do školy“
 • Projekt „Týden Země“ (1.-5.tř., žáci 5.tř. a p.u. Olivová)
 • Projekt „Týden zdraví“ (zdravá výživa)
 • Projekt „Vánoce u nás a jinde“ (MKV)
 • Projekt „Modrý den“ (světový Den vody)
 • Projekt „Hody, hody, doprovody“
 • Projekt „Školní časopis“ (mediální výchova)
 • Projekt „Lesní pedagogika“, Lesy ČR, vycházka do okolních lesů (2. a 5. tř.)
 • Celoroční projekt „Rok stromu“
 • Projekt „Čertí škola“ (1. a 2. tř.)
 • Projekt „Poznáváme národy“ (5. tř.)
 • Projekt „Den domácích mazlíčků“
 • Projekt „Březen – Měsíc čtenářů“
 • Ekopolis – „Stavba města“
 • Projekt „Za pohádkou kolem světa“
 • Projekt – „Život bez drogy“ (Člověk a zdraví)
 • Celoroční projekt „Hravě žij zdravě“
 • Celoroční projekt „ IT ve škole“

Projekty a partneři